top of page

PRIVACYBELEID

Privacybeleid voor Lakhota Glamping, beheerd door SRL Longchamps & Co, btw-nummer BE0716.798.029:

  1. Verzamelen van persoonsgegevens: Lakhota Glamping verzamelt persoonlijke gegevens bij het boeken van ongebruikelijke accommodatie of bij communicatie met klanten. B. De verzamelde persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en verblijfsvoorkeuren.

  2. Gebruik van persoonsgegevens: De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om reserveringen te verwerken, verblijven te beheren, te reageren op verzoeken van klanten en hen relevante informatie te verstrekken. B. Lakhota Glamping kan persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven of acties. Klanten hebben de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden voor deze communicatie.

  3. Delen van persoonsgegevens: Lakhota Glamping deelt de persoonsgegevens van klanten niet met derden, behalve in de volgende gevallen: i. Indien nodig om reserveringen te verwerken of diensten te verlenen die door klanten zijn aangevraagd, zoals communicatie met externe dienstverleners. ii. Wanneer wettelijk vereist of als reactie op een wettelijk verzoek van bevoegde autoriteiten. iii. Indien nodig om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lakhota Glamping of haar klanten te beschermen.

  4. Beveiliging van persoonsgegevens: Lakhota Glamping implementeert passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, openbaarmaking of wijziging. B. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

  5. Rechten van personen met betrekking tot hun persoonsgegevens: Individuen hebben het recht op toegang tot, rectificatie, beperking of verwijdering van hun persoonlijke gegevens die door Lakhota Glamping worden bewaard, onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen. B. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid, kunnen personen per e-mail contact opnemen met Lakhota Glamping.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en kan variëren afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het wordt aanbevolen om het specifieke privacybeleid van Lakhota Glamping te raadplegen voor gedetailleerde en actuele informatie.

bottom of page