top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden voor Lakhota Glamping, beheerd door SRL Longchamps & Co, btw-nummer BE0716.798.029:

  1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Lakhota Glamping. Door de site te bezoeken of te gebruiken, stemmen gebruikers ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. B. Als gebruikers deze voorwaarden niet accepteren, dienen ze af te zien van het gebruik van de website.

  2. Gebruik van de website: a. De website van Lakhota Glamping is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers mogen de inhoud van de site niet reproduceren, distribueren, wijzigen, verzenden, weergeven of exploiteren voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  3. Inhoud van de website: een. De inhoud van de Lakhota Glamping-website wordt ter informatie aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. B. Lakhota Glamping biedt geen garantie voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud op de site. Gebruikers gebruiken de inhoud van de site op eigen risico.

  4. Intellectuele eigendom: een. De Lakhota Glamping-website, inclusief de inhoud, het ontwerp, de logo's en handelsmerken, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van SRL Longchamps & Co of haar licentiegevers. B. Gebruikers stemmen ermee in de intellectuele eigendomsrechten van Lakhota Glamping te respecteren en de inhoud van de site niet te kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  5. Verantwoordelijkheid: een. Lakhota Glamping is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. B. Lakhota Glamping garandeert niet dat de website ononderbroken of foutloos is, of vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

  6. Externe links: een. De website van Lakhota Glamping kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en Lakhota Glamping aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of nauwkeurigheid van deze externe sites.

  7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden: Lakhota Glamping behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Houd er rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden ter informatie worden verstrekt en kunnen variëren afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het wordt aanbevolen dat u de specifieke gebruiksvoorwaarden van Lakhota Glamping leest voor gedetailleerde en actuele informatie.

bottom of page