top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Juridische kennisgevingen voor ongebruikelijke accommodatie van het type glamping bij Lakhota Glamping, beheerd door SRL Longchamps & Co, btw-nummer BE0716.798.029:

  1. Eigendom van de site: een. Lakhota Glamping is eigendom van SRL Longchamps & Co, geregistreerd onder btw-nummer BE0716.798.029. B. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, inhoud en services van Lakhota Glamping zijn het exclusieve eigendom van SRL Longchamps & Co.

  2. Verantwoordelijkheid: een. Lakhota Glamping stelt alles in het werk om nauwkeurige en actuele informatie op haar website te verstrekken. Zij kan echter de juistheid, volledigheid of relevantie van de verstrekte informatie niet garanderen. B. Lakhota Glamping aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de informatie op de website. tegen Lakhota Glamping is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief reserveringen en verblijven in ongebruikelijke accommodaties.

  3. Externe links: een. De website van Lakhota Glamping kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceren niet dat Lakhota Glamping de informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites onderschrijft, aanbeveelt of garandeert. B. Lakhota Glamping aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid en rechtmatigheid van gelinkte externe websites.

  4. Gegevensprivacy: een. Lakhota Glamping verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar op haar website. B. Gebruikers van de Lakhota Glamping-website worden aangemoedigd om het privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd.

  5. Wijzigingen in de wettelijke vermeldingen: Lakhota Glamping behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen. Gebruikers van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Houd er rekening mee dat deze juridische kennisgevingen ter informatie worden verstrekt en kunnen variëren afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het wordt aanbevolen om de specifieke disclaimer van Lakhota Glamping te raadplegen voor gedetailleerde en actuele informatie.

bottom of page